1.

ارزیابی عملکرد طرحواره‌های همرفت کومه‌ای در مدل HWRF در پیش‌بینی مشخصه‌های توفان حاره‌ای، مطالعه موردی توفان حاره‌ای گونو

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 145-174
نفیسه پگاه فر

2.

بررسی دینامیکی اثر تاشدگی وردایست بر جبهه‌زایی سطوح زبرین و زیرین

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 401-421
منصوره عبداللهی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمد میرزائی

3.

تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های اویلری

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 211-223
سید مجید میررکنی؛ علیرضا محب‌الحجه

4.

توازن و امواج گرانی– لختی در یک مدل کژفشار دولایه‌ای

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 189-201
محمد جغتایی؛ علیرضا محب الحجه؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

5.

شکست توازن و تولید امواج گرانی– لختی در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 241-257
محمد میرزایی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی

6.

مروری بر نقش آزاد شدن گرمای نهان در چرخندهای عرض های میانی

دوره 28، شماره 1، فروردین 1381
فرهنگ احمدی گیوی

7.

مطالعة دینامیک سامانه‌های چرخندی روی ایران از دیدگاه تاوایی پتانسیلی: مطالعة موردی برای آذر ماه 1382

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 1-13
فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ مریم قرایلو

8.

نمایش شارش های تاواری و امواج گرانی در الگوریتم های حل عددی معادلات بسیط فشارورد منطقه ای

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383
علیرضا محب الحجه؛ رباب مشایخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب