1.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات‌های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی

دوره 12، شماره 2، تیر 1395، صفحه 289-312
محمدهادی صادقی؛ جواد ریاحی

2.

اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 51-82
سید جواد ورعی

3.

ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 41-58
محسن برهانی

4.

بازبینی فقراتی از ترجمة فارسی لویاتان از منظر مفاهیم حقوق کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 185-205
سید ناصر سلطانی

5.

بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-170
کامران محمودیان اصفهانی؛ حسن پوربافرانی؛ علی یوسف زاده

6.

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 229-258
علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

7.

تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 279-300
غلامحسین الهام؛ یونس پورسعدی

8.

تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 117-138
لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی

9.

تعزیر مدنی در سایة جرم تعزیری؛ بازتحلیل انتقادی اثر وضعیِ جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین

دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 74-47
رضا دریایی؛ جمشید غلاملو

10.

جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 221-243
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

11.

جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 337-358
رحیم نوبهار

12.

سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری

13.

"مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
سید محمد حسینی

14.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 145-164
سید محسن فتاحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب