1.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آستانه بر عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون پایه پل

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 523-538
محسن سلیمانی بابرصاد؛ عباس صفائی؛ روزبه آقامجیدی

2.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

3.

کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380
امیر رضا زراتی؛ سید محمد عزیزی

4.

مدل‌سازی عددی تأثیر شکل پایه‌های پل بر روی تنش برشی بستر

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 559-570
حمید فتاحی؛ میرعلی محمدی

5.

مدل‌سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل مقاطع پایه پل‌ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن

دوره 44، شماره 5، اسفند 1389، صفحه 741-751
سید تقی امید نائینی؛ محسن فضلی

6.

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر همزمان شکل و زاویه طولی دماغه پایه‌ پل بر آب‌شستگی

دوره 53، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1727-1741
پیمان اسکافی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ بهروز دهان زاده

7.

مطالعه عددی تأثیر فاصله و نحوه قرارگیری پایه‌های مجاور بر الگوی جریان و فرسایش بستر ماسه‌ای پیرامون پایه‌های پل

دوره 51، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1737-1753
یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ علی تمیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب