1.

بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 273-306
طیبه سیفی؛ کبری مرادی

2.

خوانش ساختارگرایانه از واژۀ «عربی» در سورۀ نحل (با رویکرد جامعیت معنایی سوره و بهره‌گیری از روابط همنشینی)

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 162-143
حبیبه قیصری؛ محمد رضا شاهرودی

3.

دربارة چند لغت و اصطلاح دریانوردی فارسی و عربی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 111-125
سید احمدرضا قائم مقامی

4.

نگارش همزه در عربی و فارسی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 101-110
حسن عبدالهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب