1.

الگوهای استقراری محوطه های عصر مفرغ حوضۀ اترک در شمال شرق ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 293-317
علیرضا هژبری نوبری؛ رافائل بیشونه؛ نسا جودی

2.

باستان شناسی منطقه قره داغ؛ گزارش مقدماتی بررسی محوطه های دوران مفرغ و آهن شهرستان ورزقان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 283-306
حسین ناصری صومعه؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ارکان کنیار

3.

بررسی شیمیایی سفال‌های عصر مفرغ و آهن تپه سگزآباد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 147-164
رزیتا صالحی نظامی؛ حسن فاضلی نشلی؛ امید عودباشی

4.

بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-12
بهرام آجورلو؛ اسماء سعید

5.

بررسی وضعیت گاهنگاری عصر مفرغ شرق لرستان (مبتنی بر کاوش لایه‌نگاری تپه گریران الشتر)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 21-43
مهدی حیدری؛ عباس مترجم؛ مرتضی حصاری

6.

برهمکنش محیط و فرهنگ: چشم‌انداز جغرافیایی و تحلیل باستان‌شناختی استقرارهای عصرمفرغ شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-81
سحر بختیاری؛ روح اله شیرازی؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمان پور

7.

تپه طالبخان استقراری از عصر مفرغ در جنوب شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401
حسینعلی کاوش

8.

جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 391-411
صدرالدین طاهری

9.

سنگ صابون و باستان شناسی جنوب غرب آسیا در هزاره سوم ق.م

دوره 17، شماره 22، بهمن و اسفند 1396، صفحه 13-26
سامان سیدی؛ مهلا علی اکبری

10.

گاهنگاری مطلق و نسبی تپة سگزآباد دشت قزوین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 133-158
حسن فاضلی نشلی؛ حجت دارابی؛ یوسف فلاحیان؛ رضا ناصری

11.

مطالعه پیکرک های زنانه عصر مفرغ شوش از منظر ریخت شناسی

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-40
سمیرا نصراصفهانی؛ علی رضا طاهری

12.

مطالعۀ گونه‌شناختی و گاهنگاری مقایسه‌ای ظروف سفالین تپه گیان نهاوند: مجموعه موزۀ مقدم دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 167-188
نیلوفر مقیمی

13.

نشانه هایی از یک نظام سازمان‌یافته عصر مفرغ، در شرق زاگرس مرکزی (دشت کنگاور)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-34
بهزاد بلمکی

14.

نکاتی پیرامون دیسک مرمری ساسانی موجود در موزه هنر کلیولند آمریکا

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 215-232
پرستو مسجدی خاک؛ مصطفی خزایی کوهپر

15.

نگرشی نو به گورهای کلان سنگی آذربایجان شرقی براساس یافته‌های محوطه زردخانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 155-174
مهدی کاظم پور؛ بهروز عمرانی؛ رضا رضالو

16.

نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-56
محمد قمری فتیده؛ حامد وحدتی نسب؛ سید مهدی موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب