1.

-

دوره 3، شماره 0، مهر 1381
M.V. Valizadeh؛ J. Omrani؛ R.P. Moritz

2.

Chemical characteristics of biotite from Boroujerd Granitoid complex (Middle Jurassic), Western Iran

دوره 3، شماره 1، شهریور 2013، صفحه 69-78
Dariush Esmaeily؛ Reza Maghdour-Mashhour؛ Amir Ali Tabbakh Shabani

3.

Geochemistry, petrogenesis and petrology of intrusive rocks in Shadan gold deposit, SW Birjand, Eastern Iran

دوره 13، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 33-48
Parinaz Yazdi؛ Ali Kananian؛ Davood Raeisi؛ Soroush Modabberi

4.

Petrogenesis and Sr-Nd isotope Geochemistry of Neogene Igneous Rocks in the Goloumak Area, South of Kerman, Iran

دوره 34، شماره 4، اسفند 2023، صفحه 317-332
Farzaneh Arzhangnegad؛ gholamreza ghadami؛ Mohammad Poosti؛ Mohammad Fadaeian

5.

Petrogenesis of the Lalezar granitoid intrusions (Kerman Province - Iran)

دوره 26، شماره 4، اسفند 2015، صفحه 333-348
S. M. Niktabar؛ A. Moradian؛ H. Ahmadipour1؛ J. F. Santos؛ M. H. Mendes

6.

Petrological analysis of the pyroclastic and volcanic rocks in northern Urmia-Dokhtar, northwestern Mahneshan, NW Iran

دوره 11، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 43-60
Mozhgan Salehi Yazdi؛ Mansour Ghorbani؛ Nima Nezafati؛ Mansour Vossoughi Abedini

7.

دو رخداد آتشفشانی مجزا در ماگماتیسم پالئوژن کمان ماگمائی سنوزوئیک کرمان: ویژگی های زمین شیمیائی و فرایندهای سنگ زائی

دوره 36، شماره 1، دی 1389
بهنام شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب