1.

ایران وتوران در منابع عصر تیموری تحول نگرش نظامی به نگرش فرهنگی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1381
دکتر مهدی فرهانی منفرد

2.

بازشناخت جریان‌های فرهنگی هرات در عصر شاهرخ

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 21-38
غلامرضا امیرخانی

3.

بررسی اقتصاد شهری یزد در دورة تیموریان (از 798 هـ.ق تا 856 هـ.ق)

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-17
حمید حاجیان پور؛ مجتبی جوکار

4.

تکاپوهای علمی - حدیثی شمس‌الدین محمد جزری در خراسان و ماوراء‌النهر

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-121
غلامرضا امیرخانی

5.

سپاه ایالات در عصر تیموریان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 153-172
جواد عباسی؛ بشری دلریش؛ ربابه معینی یزدی

6.

شمه‌ای از مناسبات ایران و آلمان در دوران تیموری و صفوی

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 45-67
ابوالفضل شاهسون پور؛ مسعود طرزمنی

7.

شیوخ نقشبندی و سیاست در دوره تیموری (با تأکید بر عملکرد سیاسی عبیدالله احرار)

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 127-155
محمد علی کاظم بیکی؛ محسن معصومی؛ علی آرامجو؛ سیزدیکاوا ژیبک ساپاربیکوونا

8.

موسیقی عصر تیموری، با تکیه بر نگاره‌ها و روایات تاریخی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 59-78
بشری دلریش؛ مصطفی لعل شاطری

9.

نکته هایی چند دربارة کمال الدین حسین واعظ کاشفی

دوره 66، شماره 0، دی 1378
مهدی فرهانی منفرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب