1.

اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد ذرت

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 505-514
ریحانه زارع میرک اباد؛ تیمور سهرابی؛ بابک متشرع زاده

2.

ارزیابی اقتصادی پتانسیل استحصال انرژی از فاضلاب شهری: مورد مطالعه خرم‏آباد

دوره 1، شماره 3، تیر 1401، صفحه 251-263
زهرا ذوالفقاری؛ سینا کزازی؛ احمد حاجی نژاد

3.

ارزیابی کیفی رودخانۀ گرگان‌رود با استفاده از شاخص NSFWQI در منطقۀ شهری گنبدکاووس

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 373-382
سولماز قاضیانی؛ علی حشمت‌پور؛ معصومه فراستی؛ فرامرز رستمی

4.

استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 9-16
گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور

5.

استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن

دوره 35، شماره 51، آبان 1388
ناصر مهردادی؛ افروز اکبریان؛ علی حق‌اللهی

6.

بررسی کییفیت فاضلاب شهری همدان

دوره 17، شماره 17، دی 1374
دکتر علیرضا مصداقی نیا؛ مهندس مهدی ریاحی خرم

7.

تأثیر مصرف فاضلاب در آبیاری گیاهان زراعی بر میزان برخی از عناصر سنگین خاک و گیاهان

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386
محمد علی بهمنیار

8.

تاثیر نسبت COD/N و COD /P در بازده حذف ازت و فسفر از فاضلاب های شهری باراکتور ناپیوسته متوالی

دوره 30، شماره 36، دی 1383
مهندس قادر غنی زاده

9.

تجمع فلزات سنگین سرب و روی در برگ و میوة درختان زیتون(Olea europaea L.) و خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 34، شماره 47، آذر 1387
اشرف آقابراتی؛ سید محسن حسینی؛ عباس اسماعیلی؛ حبیب مارالیان

10.

تعیین مقادیر سرانه دبی و آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه صاحبقرانیه- تهران

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر علی اکبر عظیمی؛ مژده عامری

11.

طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب