1.

تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، دی 1383
مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی

2.

سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385
هما کشاورزی شیرازی؛ فرح سادات هالک؛ محسن میرمحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب