1.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
محمد روشن؛ مصطفی مظفری

2.

بررسی تطبیقی تأثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 185-207
معصومه زمانیان؛ زهرا وطنی

3.

بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 8، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 55-69
جواد صالحی؛ منصوره بکایی جوپاری

4.

بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

دوره 5، شماره 5، دی 1385
سید احمد میرحسینی

5.

پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار

دوره 42، شماره 1، اسفند 1388
احمد باقری؛ شکیبا امیر خانی

6.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
علی علی آبادی

7.

طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 283-312
اسماعیل نعمت الهی

8.

وضعیت حقوقی تصرفات اشخاص بیمار

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر علی اسلامی پناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب