1.

تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی بر اساس نردبان مشارکت شری آرنستین

دوره 7، شماره 3، مهر 1388
kiumars zarafshani؛ خوشقدم خالدی؛ منصور غنیان

2.

شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر سید محسن حبیبی؛ هادی سعیدی رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب