1.

امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران

دوره 1، شماره 0، تیر 1379
خسرو باقری

2.

بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 4، مهر 1383
دکتر بهزاد فرخ سرشت

3.

بررسی فرایند توسعۀ اقتصادی کرۀ جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 1015-1032
احمد نقیب زاده؛ محمد تقی دلفروز

4.

تداوم سیستم اقتدار گرایی در آسیای مرکزی

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی

5.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر سید احمد موثقی

6.

توسعه صلح محور و ارکان آن

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 638-615
سید احمد موثقی

7.

جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 9-34
حمیدرضا جلایی پور؛ نوح منوری

8.

جامعه مدنی و حیات شهری

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر سید محسن حبیبی

9.

حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
محمد جواد جاوید

10.

رابطه سرمایه اجتماعی و بیسبال در ایالات متحده آمریکا: ورزش حرفه‌ای ابزاری برای توسعه قدرت آمریکا

دوره 5، شماره 2، مهر 1389
سعید رضا عاملی؛ زینت السادات مطهری

11.

روسو و دین مدنی

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
رضا سلیمان حشمت

12.

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سعید عطار

13.

سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 137-154
حمیدرضا ملک محمدی؛ محمد جواد حق شناس

14.

فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه

دوره 4، شماره 8، شهریور 1390، صفحه 65-86
احمد رشیدی؛ علی اکبر جعفری

15.

مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر سید محمد حسینی

16.

معرفی و نقد کتاب : اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده ها

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
عباس خلجیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب