1.

اثر روغن‎‌های معدنی، پالیزین و بوپروفزین روی فراسنجه‌های جدول زیستی کفشدوزک‌ شکارگر Cryptolaemus montrouzieri (Col.: Coccinellidae)

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 59-71
سیروس آقاجانزاده؛ مولود غلام‌زاده چیتگر؛ محمود حسن‌زاده؛ اسماعیل غلامیان

2.

اثر نحوه پراکنش بذور علف‌های هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana)، خردل وحشی(Sinapis arvensis)، جودره(Hordeum spontaneum) و شلمی(Rapistrum rugosum) بر شکار پس از انتشار آنها

دوره 40، شماره 1، آذر 1388
شهرزاد نوروزی؛ حسن محمد علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

3.

تأثیر تناوب زراعی و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علف‌های‌هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) در منطقه خوزستان

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 31-41
فرید لطفی ماوی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی

4.

تأثیر مدیریت شیمیایی و تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در شمال خوزستان

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 423-435
محسن فیض الهی؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ معصومه فرزانه

5.

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 53-65
محمد امین سمیع؛ بتول مختاری

6.

واکنش رشد و کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم و خردل وحشی به افزایش سطوح نیتروژن

دوره 15، شماره 2، تیر 1392، صفحه 111-124
محمد رضا مرادی تلاوت؛ عطااله سیادت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب