1.

پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 717-732
سید محمد هادی قبولی درافشان

2.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 251-275
احمد حاجی ده آبادی

3.

تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 59-76
مهدی موحّدی محبّ

4.

رابطه استناد و نحوه تقسیم مسؤولیت در تصادم

دوره 5، شماره 13، آذر 1387، صفحه 5-27
مجتبی الهیان؛ جواد ریاحی؛ علیرضا مختاری

5.

قاعدۀ جمجمۀ پوست‌تخم‌مرغی در حقوق انگلستان و ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-93
محسن صفری؛ مهدی صفریان

6.

قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 297-315
حسن مرادزاده

7.

مبانی فقهی حقوقی اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 271-304
اسدالله لطفی

8.

نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 143-158
غلامرضا حاجی نوری

9.

نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 739-761
محمد عادل ضیائی؛ حسن بادینی؛ احمد ازغ

10.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

دوره 11، شماره 2، آبان 1393، صفحه 263-290
حسن پوربافرانی؛ الهام دلپاک یگانه؛ سیدمحمدصادق طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب