1.

الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله‌ی حاکمیت)

دوره 14، شماره 1، تیر 1395، صفحه 33-49
احمدعلی حیدری؛ رضا کاوندی

2.

انقلاب مشروطه و رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد؛ پژوهشی در باب شکل گیری نخستین جریان های فکری و سیاسی در ایران

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
مهدی رهبری

3.

پایان تاریخ در عصر جهانی شدن دموکراسی

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر محمد توحید فام

4.

چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 257-277
علی اشرف نظری

5.

دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمد امامی؛ فردین مرادخانی

6.

ریشه ها و پیامدهای لجام گسیختگی ایدئولوژی سرمایه داری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-58
محمد سمیعی

7.

مدیریت دولیت و عدالت اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
علی اصغر پورعزت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب