1.

ادبِ ممتازنویسی و سیر تحوّل آن در اسناد ‌دورۀ اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 83-110
عمادالدین شیخ¬الحکمایی

2.

اسناد هویتی ایرانیان در دورۀ پهلوی اول،1310-1320 ﻫ.ش (مطالعۀ موردی: سند ازدواج)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 83-96
حسن زندیه؛ بهاره پارسا آرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب