1.

بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسۀ ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 713-731
کیومرث یزدان پناه درو؛ ناهید پوررستمی؛ ریحانه یوسفی؛ محمدرضا حسین‌زاده

2.

تحلیل ژئوپلیتیک روابط ایران و ترکمنستان با تأکید بر دیپلماسی آب و انتقال انرژی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 391-417
زهرا پیشگاهی فرد؛ کمال رنجبری

3.

ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب

دوره 44، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 45-64
حسین مهدیان؛ سیروس فخری

4.

ژئوپلتیک انرژی بریکس و جایگاه ایران

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-120
اکبر ولی زاده؛ سید محمد هوشی سادات

5.

ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-133
محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی

6.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و جایگاه ایران در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 153-176
اکبر ولی زاده؛ مهدی صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب