1.

اروپایی‌شدن و تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه (مطالعۀ موردی: عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-126
حسین مفیدی احمدی؛ مهدی ذاکریان

2.

بحران مالی حوزه یورو و روند همگرایی اروپایی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 725-745
رکسانا نیکنامی

3.

بررسی روابط اتحادیۀ اروپا و ناتو؛ چالش‌ها و فرصت‌های موجود

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 643-662
مجید بزرگمهری؛ عباس عباس پورباغابری

4.

پوتین و الحاق کریمه به روسیه؛ واکاوی ژئوپلیتیکی از اقدام روسیه در الحاق شبه جزیرۀ کریمه

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 477-499
احسان یاری

5.

تحلیل حقوقی نظام حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی در اتحادیة اروپا

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1697-1716
آیدین باقری؛ محمدرضا مجتهدی

6.

تنش میان منافع کشورهای عضو و هنجارهای اروپایی: تحلیل نظری فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیة اروپا (براساس نظریات بین‌حکومت‌گرایی لیبرال و جدید)

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 787-802
سید داود آقایی؛ ناصر حکمت نژاد

7.

جایگاه منابع انرژی دریای خزر در راهبرد آسیای مرکزی و قفقازی اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 273-287
بهاره سازمند؛ سعیده شمس

8.

راهبرد متقابل انرژی در روابط روسیه و اتحادیة اروپا

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 127-148
سعید وثوقی؛ معصومه زارعی هدک؛ محمد زارعی هدک

9.

ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-133
محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی

10.

سیاست جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپا در قفقاز جنوبی: تقابل‌گرایی یا همکاری‌جویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 355-374
مسعود مطلبی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسین‌علی توتی

11.

ظرفیت‌ها و موانع اتحادیۀ اروپا در ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت‌های فراملی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-18
سید قاسم زمانی؛ نسیم رحمان نسب امیری

12.

گسترش و اتصال زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی اتحادیۀ اروپا به حوزۀ خزر و دریای سیاه: ابعاد، فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100
بهاره سازمند؛ پیمان کاویانی فر

13.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیة اروپا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-152
حانیه ذاکری نیا

14.

مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 119-134
محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علایی

15.

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیة اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 117-138
احمد مومنی راد؛ ناصر خداپرستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب