1.

ابعاد روش شناختی اندیشۀ جوسایا رویس از منظر رویکردهای الهیاتی معاصر

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 338-317
علی سنایی

2.

اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 23-41
عطیه زندیه

3.

بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته در پروژه‏های توسعه روستایی (توریسم روستایی)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-166
زهره نجفی اصل

4.

پراگماتیسم و تحقیق در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 211-225
جهانگیر معینی علمداری

5.

تبیین نسبت و همسویی هنر پاپ و پراگماتیسم/

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403
علی اکبر جهانگرد

6.

حقیقت و توجیه

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 137-174
سعیده کوکب

7.

شیوة دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس

دوره 15، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-74
سعیده کوکب؛ عطیه زندیه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب