26.

مطالعه جامعه‌شناختی هویت قومی نوجوانان شهر زاهدان و تأثیر ابعاد مذهبی، ملی و غربگرایانه بر آن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 429-457
مجید موحد مجد؛ محمود علی گو؛ محمدتقی ایمان؛ منصور طبیعی

27.

مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312
محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی

28.

معرفی و نقد کتاب: «بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور»

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 337-352
مجتبی مقصودی؛ شقایق حیدری

29.

مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، دی 1387
سید رحیم ابوالحسنی

30.

نسبت هویت و مدرنیته در اندیشه سیاسی- اجتماعی طالبوف تبریزی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 171-187
خلیل اله سردارنیا

31.

نشانه‌های فروپاشی و تحول اجتماعی روسیه در داستان آدمکش و دوست کوچکش اثر زاخار پریلِپین

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 533-550
زهرا محمدی؛ راحله محمودی

32.

نمادهای فرهنگی در مناظر شهری: بیان معنا، حس هویت و آرامش روحی

42(74، زمستان 1389)، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 119-132
حسن کریمیان

33.

هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200
علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی

34.

هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
فرهاد عطایی

35.

واکاوی مفهومی دلبستگی ملی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 179-205
سیدعلی هاشمیانفر؛ رضا اسماعیلی؛ سیدضیاء هاشمی؛ مینا جلالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.