1.

بررسی برخی خصوصیات ریخت‌شناسی ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی دورة منتهی به تولید مثل

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 95-103
عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ قاسم کریم‌زاده

2.

مطالعه برخی پارامترهای رشد و تولیدمثل کیلکای معمولی Clupeonella caspia (Svetovidov, 1941) در جنوب دریای خزر (استان مازندران)

دوره 65، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 205-217
مهرداد علی¬اصغری؛ عبدالصمد کرامت؛ فرخ پرافکنده حقیقی

3.

مقایسه کیفیت ماندگاری سوریمی ماهی کیلکا (Clupeonella cultriventris) تهیه شده به روش شستشو و تغییر pH طی دوره ی انجماد

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 352-360
زهره قیامی؛ حسین خدایی؛ سید ولی حسینی

4.

مقایسۀ برخی از خصوصیات کینتیکی و بیوشیمیایی آنزیم تریپسین ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با تریپسین تجاری (Porcine)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 145-158
عباس زمانی؛ مسعود رضایی؛ رسول مدنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب