1.

ابن هیثم، کمال‌الدین فارسی و مسألۀ حرکت موجی نور

دوره 11، شماره 2، مهر 1392، صفحه 159-190
سهیلا پازری

2.

از کلیشه تا آموزش

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-113
عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده

3.

بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر منوچهر محمدی

4.

بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-52
فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد

5.

بازتاب کارهای ناشایست در تأیید قانون عمل و عکس العمل

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
پریچه ساروی

6.

بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی

دوره 42، شماره 6، آذر 1387
نوید شاد منامن؛ مرتضی اسکندری قادی

7.

برساخت سینمایی زیبایی‌شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزش‌گرایی، سازندگی و اصلاح‌طلبی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-37
سیده راضیه یاسینی؛ عبدالله بیچرانلو

8.

پراکنش فلزات سنگین سرب، مس و نیکل در اراضی آبیاری شده با پساب شهر تهران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ سنتینل2

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 113-129
یاسر عباسی؛ فرهاد میرزایی اصلی؛ تیمور سهرابی

9.

تأثیر ماساژ تا تکمیل دورۀ جنینی بر بازتاب‌های نوزادان زودرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 107-119
منصوره مکبریان؛ شمس اله نوری پور

10.

رابطۀ قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورت:بازتاب یا اثرپذیری؟

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 235-257
سید حامد علی زاده موسوی

11.

گسترش صنعت در عرصه های کشاورزی مطالعه روستای ایرج، دهستان رویین، شهرستان اسفراین

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
بیژن رحمانی؛ محمد میزایی

12.

واکاوی بسترهای اجتماعی مؤثر بر اقدامات نوگرایانة صنیع الملک (پدر گرافیک مطبوعاتی ایران)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 115-143
نفیسه اثنی عشریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب