1.

بنیادهای هویت سیاسی کُردهای ایرانی

دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 95-120
مرجان بدیعی ازنداهی؛ احد محمدی؛ عظیم زمانی

2.

تناقض نمای ناسیو نالیسم

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر مرتضی مردیها

3.

ناسیونالیسم قومی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان ترکمن استان گلستان)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 119-143
حمیدرضا جلایی پور؛ صدیقه نظرعباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب