1.

بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 693-711
محمد زهدی گهرپور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین‌کوب؛ بهادر زارعی

2.

تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 103-120
رسول افضلی؛ وحید کیانی

3.

تعامل ادبیات و توسعۀ فضای جغرافیایی (مطالعۀ موردی دورۀ محمود غزنوی، قرن پنجم هجری)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 15-35
فاطمه معنوی؛ حسین دانا؛ افشین متقی

4.

جستاری پیرامون مسئلۀ قانون در جغرافیا با تأکید بر جغرافیای سیاسی

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 749-771
محمود واثق؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ لطف‌‌الله نبوی؛ احد محمدی

5.

درآمدی بر فلسفۀ روابط جغرافیا و سیاست

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 229-248
پیروز مجتهدزاده

6.

دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 177-196
دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی

7.

رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 543-556
مراد کاویانی راد

8.

عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری دولت‌های دیکتاتوری- رانتیر در منطقۀ خلیج فارس

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 203-225
بهادر زارعی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ سیدمهدی موسوی شهیدی

9.

مروری کلی بر تحولات مرزهای سیاسی ایرانشهر ساسانی تا آستانه هجوم اعراب

دوره 17، شماره 22، بهمن و اسفند 1396، صفحه 49-67
علیرضا زبان آور؛ سولماز احمدزاده خسروشاهی

10.

مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی و اهمیت استراتژیک ایران

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر مصطفی ملکوتیان

11.

موقعیت راهبردی گرجستان و تاثیر آن بر روابط با روسیه

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 153-164
مصطفی ملکوتیان؛ سید حمید حسینی

12.

نقش شهرهای جهانی در نظام جهانی با تأکید بر اندیشۀ جان رنه شورت و پیتر تیلور

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1293-1312
نرجس سادات حسینی نصرآبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب