1.

اثرخشکی کوتاه مدت بر توزیع مواد پرورده وتقسیم شیمیایی آنها در گندم در مرحله پرشدن دانه

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
علی احمدی

2.

ارزیابی یکنواختی کودآبیاری در آبیاری جویچه‌ای

دوره 39، شماره 1، اسفند 1388
فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت؛ امیر گنجه

3.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر سید احمد موثقی

4.

درآمدی بر اقتصاد تئاتر در ایران

دوره 18، 2 (پاییز و زمستان1392)، اسفند 1392، صفحه 13-20
حمیدرضا افشار

5.

عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 495-508
انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر

6.

مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-27
عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر

7.

معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
علیرضا محمد زاده وادقانی؛ شیوا حکیم شفائی

8.

نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 91-113
محسن صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب