1.

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
اسدالله لطفی

2.

بازسازی انگاره «اصل» در نظرگاه شیخ طوسی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 247-267
محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید محسن موسوی

3.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554
علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی

4.

تأملی در قاعده فراغ و تجاوز

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 115-138
مجتبی الهیان؛ حسن آب سواران

5.

تبیین معافیت های مالیاتی مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به آرای هیات عمومی شورای عمومی مالیاتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 41-69

6.

حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 111-132
زهرا شاکری

7.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281
سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی

8.

مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 43-72
محمدجعفر حبیب¬زاده؛ سارا وزیری؛ سیده سپیده میرمجیدی

9.

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 73-90
مهرداد رایجیان اصلی

10.

مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 249-268
علیرضا یزدانیان

11.

معیار‌های مصادرة غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پروندة الپاسو

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-76
حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور

12.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد

دوره 40، شماره 1، فروردین 1389
سید محمد مهدی قبولی درافشان

13.

یاس از اثبات و اصل برائت

دوره 66، شماره 0، دی 1383
دکتر ناصر کاتوزیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب