1.

استفاده از مدل SIMETAW جهت شبیه¬سازی متغیرهای اقلیمی و بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: مشهد)

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 353-360
میثم ابراهیم پور؛ نوذر قهرمان؛ عبدالمجید لیاقت

2.

پیش ‏بینی وضعیت خشک‏سالی در دوره ‏های آتی با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعة موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 13، شماره 2، مهر 1400، صفحه 647-669
سارا حشمتی؛ هادی رمضانی اعتدالی

3.

دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی‎های مؤلّفه‎ی دما در نواحی شمال‎غرب ایران

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 61-80
غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

4.

کارایی الگوهای ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و LARS-WG در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 499-516
بهروز سبحانی؛ مهدی اصلاحی؛ ایمان بابائیان

5.

کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد استان فارس مطالعۀ موردی: دورۀ 2010-1990

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 511-524
فهیمه محمدی؛ آذر زرین؛ ایمان باباییان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب