1.

الالتفات فی القرآن الکریم دراسة دلالیّة- بلاغیّة

دوره 15، شماره 4، فروردین 2020، صفحه 475-496
محمدنبی احمدی

2.

سیاق الآیة اللفظی ووظائفها فی التفسیر

دوره 13، شماره 2، مهر 2017، صفحه 169-184
حامد دژآباد

3.

فی إمکانیة الهرمینوطیقیا القرآنیة

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 307-325
سیدموسی دیباج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب