1.

أظلال صورة بیروت فی شعر محمود درویش

دوره 14، شماره 1، تیر 2018، صفحه 1-15
کبری روشنفکر؛ حامد پورحشمتی

2.

پایداری و ناپذیرایی در شعر محمود درویش و موسوی گرمارودی

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 95-116
امیرحسین رسول نیا؛ مریم آقاجانی

3.

دراسة الإیقاع الداخلی فی القصیدة الجداریة لمحمود درویش (دراسة دلالیة)

دوره 14، شماره 1، تیر 2018، صفحه 17-39
علیرضا شیخیانی؛ محمد جواد پورعابد؛ علی خضری

4.

سبک‌شناسی سروده های محمود درویش

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 133-156
حسن رحمانى راد؛ مرضیه آباد؛ میثم ایمانیان بیدگلی

5.

قناع یوسف (ع) فی الشعر الفلسطینی المعاصر

دوره 9، شماره 2، مهر 2013، صفحه 47-66
سیده اکرم رخشنده نیا؛ کبرى روشنفکر؛ معصومة نعمتی

6.

کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریۀ گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جُندیٌ یحلم بالزنابق البیضاء»

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 127-145
ساناز کندری؛ علیرضا نظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب