1.

ارزیابی تغییرات حساسیت دمایی تجزیه ماده آلی خاک در ارتباط با نوع مدیریت اکوسیستم مرتعی و استوکیومتری عناصر در سطوح مختلف عمق خاک

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 223-240
بهزاد بهتری؛ زینب جعفریان؛ حسینعلی علیخانی

2.

اندازه‌گیری و مدل‌سازی پاسخ تنفس هتروتروف خاک به تغییرات درجۀ حرارت در دو اکوسیستم مرتعی قرق و تحت چرا

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 613-627
بهزاد بهتری؛ زینب جعفریان جلودار؛ حسینعلی علیخانی

3.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی توانی و مصرف مکمل کیوتن بر میزان اینترلوکین 4 و 10 و فاکتورهای عملکردی بازیکنان ماهر سافتبال

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 245-265
عطیه سلیمانی؛ فرزانه تقیان

4.

مدلسازی سینتیک واکنش های پروتئولیز و لیپولیز طی رسیدن پنیر سفیدUF در دماهای متفاوت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 181-186
حسین عباسی منفرد؛ ناصر همدمی؛ جواد حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب