1.

ارزیابی شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری به روش IPA (مطالعة موردی: شهر تنکابن)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-231
محمدرضا طبیبی؛ ابوالحسن حسینی؛ تیمور رضائی

2.

بررسی نیرو‌‌های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین (مطالعه موردی: روستاهای سیدمحله و دراسرا- تنکابن)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 307-320
علی اکبر مهرابی؛ محمد محمدی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد جعفری؛ مهدی قربانی

3.

تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن)

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 625-643
مهدی رمضان زاده لسبویی؛ محمد رضا رضوانی؛ محمد اکبرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب