1.

تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم های آلفا- و بتا-گلوکزیداز گوارشی زنبور برگ خوار ثانوی رز Allantus viennensis (Hym.: Tenthredinidae)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 141-151
فرشید جهانجو؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسینی؛ رضا حسن ساجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب