1.

تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1323-1339
پروین ده ده زاده سیلابی؛ نرگس احمدی فرد

2.

تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های توسعۀ پایدار شهری در تهران

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 333-357
ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری

3.

تحلیل سطح توسعه اجتماعی مناطق روستایی سیستان با تأکید بر شاخص‌های مبارکه قرآنی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 182-195
محمودرضا میرلطفی؛ مریم نوری

4.

تحلیل عاملی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کرج، 1389)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 327-346
شیدرخ سادات حبیب زاده؛ هوشنگ ایروانی؛ خلیل کلانتری

5.

سنجش احساس امنیت در بافت محلات شهری با تأکید بر پارامترهای اجتماعی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهرداری اصفهان)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 245-263
جمال محمدی؛ الهه خان‌محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب