1.

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 223-241
آزاده السادات طاهری

2.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

3.

رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران

دوره 2، شماره 6، خرداد 1383
دکترعبدالرضا علیزا ده

4.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-83
ولی رستمی؛ حسین قبادی

5.

مقایسۀ کدهای رفتاری ـ اخلاقی شرکت‌های چندملیتی در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-179
محمدجواد جاوید؛ آرزو رنگچیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب