26.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

27.

بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار‌چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386 -1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-22
رسول بخشی دستجردی؛ ناهید خاکی نجف آبادی

28.

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده‌های پانل)

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 881-910
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

29.

بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 209-232
فاطمه شیراوند؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ عبدالسعید توماج

30.

بررسی رابطة‌ علّیت گرنجر بین شاخص توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل‌ غیرخطی مارکوف‌- سوییچینگ خودتوضیح برداری MS-VAR

دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 777-806
حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو

31.

بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
حمید آماده؛ مرتضی قاضی؛ زهره عباسی فر

32.

بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-173
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا

33.

بررسی رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد ‏اقتصادی در استان‌های ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 385-411
زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی

34.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة رشد بهره‌وری و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 99-121
فرشاد مومنی؛ محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک

35.

بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب OECD با استفاده از الگوی پانل دیتا

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 339-352
Monirahmad Rasoolizadeh؛ سامان ضیایی

36.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری سبز در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 633-658
سمانه عابدی؛ آرین دانشمند؛ شیما نوریان

37.

بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384
دکتر تیمور رحمانى؛ حشمت الله عسگرى

38.

بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389
تیمور رحمانی؛ شهرام شفیعی

39.

تأثیر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ‌کشورهای در حال توسعه

دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1388
رضا تهرانی؛ محمد اسماعیل اعزازی

40.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی

41.

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-23
حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی

42.

تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 249-265
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

43.

تأثیر رشد اقتصادی و تحریم‎های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 551-572
مهدی رضایی؛ حجت پارسا؛ سیما مهربانیان

44.

تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-160
عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان

45.

تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 153-169
عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان

46.

تأثیر متغیرهای اقتصادی در آلودگی محیط‌زیست با تأکید بر شاخص توسعۀ مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 29-44
حسن حیدری؛ عسل صادقپور

47.

تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389
کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی

48.

تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388
شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری

49.

تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 773-793
ایمان چراتیان؛ سعید قربانی

50.

تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین‌المللی وارد شده به ‌ایران، با تأکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1396-1368)

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 947-963
فرشته قائمی؛ کریم آذربایجانی؛ نعمت الله اکبری؛ کمیل طیبی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.