1.

بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 759-775
سحر قاسمی؛ احمد سلطانی ذوقی

2.

بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر محمد تقی شیخی

3.

پوپولیسم سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، دموکراسی و توسعه

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1193-1210
سید احمد موثقی

4.

تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 117-132
بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

5.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور

6.

دولت و توسعه: نقد و بررسی کتاب " توسعه دولت محور"

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
جواد افشارکهن

7.

گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1065-1083
سید احمد موثقی

8.

نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی ( مطالعه موردی : نواحی صنعتی روستایی استان مرکزی )

دوره 40، شماره 0، مهر 1380
دکتر مهدی طاهرخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب