فلورچارت COPE - در موارد مشکوک به سرقت علمی چه کاری باید انجام دهیم؟

1397-07-05

فلوچارت زیر نشان میدهد که به پیشنهاد کمیته بین المللی اخلاق در نشر در هنگام مشاهده سرقت ادبی و علمی چه کاری باید انجام دهیم.

 

 

 

به پیشنهاد کمیته بین المللی اخلاق در نشر، بهتر است که پیش از هر چیز، در وب سایت، سیاست مشخصی را دباره برخورد با این خطا به نویسندگان اعلام کنید.

 

 

این سیاست را در قسمت راهنمای نویسندگان درج کنید.

 

 

چنانچه داور مجله، اولین فردی است که مورد مشکوک را یافته است، بهتر است که مستقیما سردبیر را آگاه کند.و سردبیر مطابق فلوچارت بالا عمل کند.

 به عنوان سردبیر مجله از داور تشکر کنید و به او اطلاع دهید که قصد بررسی سرقت علمی دارید. چنانچه هنوز شواهد مستند آماده نشده اند، آن ها را جمع آوری کنید.

 

میزان کپی برداری را بررسی کنید

 

  1. اگر بدون مشکل بود، با داور تبادل نظر کنید.
  2. انتشار تکراری از مقالات قبلی خود نویسنده بود، فلوچارت انتشار تکراری را ملاحضه کنید.
  3. فقط کپی مختصر از عبارات کوتاه ( برای نمونه در قسمت بحث مقاله پژوهشی متعلق به نویسندهای با زبان مادری غیر از زبان مقاله) یا عدم ارجاع نادرست داده ها بود،  با لحنی خنثی با نویسنده تماس بگیرید/ تاسف خود را ابرازکنید/ موقعیت مجله را توضیح دهید. از نویسنده بخواهید به همراه ذکر مرجع عبارات کپی شده را باز نویسی کند یا در گیومه قرار دهد. فرآیند داوری را ادامه دهید
  4. دستبرد علمی واضح (استفاده ی بدون ارجاع بخش های بزرگی از متن و/یا داده ها و ارایه آن به نحوی که گویی به سارق علمی تعلق دارند) را مشاهده کردید،  به صورت مکتوب با نویسنده ی مسئول تماس بگیرید. بهتر است تعهدنامۀ امضا شده نویسندگان ( یا نامه ارسالی ایشان) که بیانگر اصالت مقاله/تعلق آن به نویسندگان است را نیز به همراه شواهد مستند دستبرد علمی ضمیمه نمایید.

 

 اگر مورد چهارم اتفاق افتاد: در هر صورت مقاله را رد کنید. پیش از رد کردن مقاله ابتدا از نویسنده توضیح بخواهید:

 اگر توضیح قابل قبول بود،  رد شدن مقاله را به صورت مکتوب به نویسنده (در صورت امکان تمام نویسندگان) اعلام کنید، موقعیت و پیامدهای آتی قابل رد شدن مقاله یا درخواست بازنویسی را به صورت انتظار را توضیح دهید.

 اما اگر نویسنده پاسخی به مکاتبات شما نداد:

 سعی کنید با سایر نویسندگان تماس بگیرید ( مد لاین/ گوگل را برای یافتن پست الکترونیکی جستجو کنید. اگر آنها نیز پاسخی ندادند،  با موسسه ی متبوع نویسنده تماس بگیرید و درخواست کنید که ملاحظات شما به مقام ارشد نویسنده و/یا مسئول مدیریت پژوهش منتقل شود.

 در صورت عدم دریافت پاسخ، تماس با موسسه را هر  3-6 ماه تکرار کنید.

 

اگر نتیجه ای حاصل نشد تماس با سایر نهادهای مسئول، نظیر کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی و یا وزارت را مد نظر قرار دهید.

 

به داور اطلاع دهید.

 

منبع: سیاست های انتشار موسسه فرنام (کمک ناشر دانشگاه تهران)Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.