یزدی, کمال قاسمی, میشانی, سیروس عبد, زاده, عبدالهادی حسین, طباطبایی, بدرالدین ابراهیم سید. (1379). بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR. , 31(4), -.
کمال قاسمی یزدی; سیروس عبد میشانی; عبدالهادی حسین زاده; بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی. "بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR". , 31, 4, 1379, -.
یزدی, کمال قاسمی, میشانی, سیروس عبد, زاده, عبدالهادی حسین, طباطبایی, بدرالدین ابراهیم سید. (1379). 'بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR', , 31(4), pp. -.
یزدی, کمال قاسمی, میشانی, سیروس عبد, زاده, عبدالهادی حسین, طباطبایی, بدرالدین ابراهیم سید. بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR. , 1379; 31(4): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب