پور, مصطفی نیک نژاد کاظم, تهرانی, عباس شریفی, اخوت, محمود. (1379). بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه. , 31(1), -.
مصطفی نیک نژاد کاظم پور; عباس شریفی تهرانی; محمود اخوت. "بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه". , 31, 1, 1379, -.
پور, مصطفی نیک نژاد کاظم, تهرانی, عباس شریفی, اخوت, محمود. (1379). 'بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه', , 31(1), pp. -.
پور, مصطفی نیک نژاد کاظم, تهرانی, عباس شریفی, اخوت, محمود. بررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست Trichoderma spp علیه بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در اثر Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici در شرایط گلخانه. , 1379; 31(1): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب