گزافرودی, ابوذر ابوذری, ولیزاده, مصطفی, هنرنژاد, رحیم, فتوکیان, محّمدحسین. (1384). مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی. , 36(5), -.
ابوذر ابوذری گزافرودی; مصطفی ولیزاده; رحیم هنرنژاد; محّمدحسین فتوکیان. "مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی". , 36, 5, 1384, -.
گزافرودی, ابوذر ابوذری, ولیزاده, مصطفی, هنرنژاد, رحیم, فتوکیان, محّمدحسین. (1384). 'مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی', , 36(5), pp. -.
گزافرودی, ابوذر ابوذری, ولیزاده, مصطفی, هنرنژاد, رحیم, فتوکیان, محّمدحسین. مقایسه گروه بندی ارقام برنج با استفاده از داده‌های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و داده‌های صفات کمّی. , 1384; 36(5): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب