بقایی نیا, مرضیه, مجیدی, محمد مهدی, میرلوحی, آقافخر. (1390). ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی. , 42(4), 695-704.
مرضیه بقایی نیا; محمد مهدی مجیدی; آقافخر میرلوحی. "ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی". , 42, 4, 1390, 695-704.
بقایی نیا, مرضیه, مجیدی, محمد مهدی, میرلوحی, آقافخر. (1390). 'ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی', , 42(4), pp. 695-704.
بقایی نیا, مرضیه, مجیدی, محمد مهدی, میرلوحی, آقافخر. ارزیابی ژنوتیپ‌های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی و القایی به لحاظ ویژگی‌های مورفولوژیک و زراعی. , 1390; 42(4): 695-704.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب