کریمی, علی‌نقی, شیخ‌الاسلامی, محسن, میرشکرایی, سیداحمد, پارساپژوه, داود, عنایتی, علی‌اکبر. (1388). بررسی هیدروکربور‌های پلیإآروماتیکPAH) ) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمارشده با کرئوزوت. بخش دوم: جداسازی هیدروکربور‌های پلی‌آروماتیک حلال شویی شده از چوب‌های تیمارشده ‌فرسوده. , 61(1), -.
علی‌نقی کریمی; محسن شیخ‌الاسلامی; سیداحمد میرشکرایی; داود پارساپژوه; علی‌اکبر عنایتی. "بررسی هیدروکربور‌های پلیإآروماتیکPAH) ) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمارشده با کرئوزوت. بخش دوم: جداسازی هیدروکربور‌های پلی‌آروماتیک حلال شویی شده از چوب‌های تیمارشده ‌فرسوده". , 61, 1, 1388, -.
کریمی, علی‌نقی, شیخ‌الاسلامی, محسن, میرشکرایی, سیداحمد, پارساپژوه, داود, عنایتی, علی‌اکبر. (1388). 'بررسی هیدروکربور‌های پلیإآروماتیکPAH) ) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمارشده با کرئوزوت. بخش دوم: جداسازی هیدروکربور‌های پلی‌آروماتیک حلال شویی شده از چوب‌های تیمارشده ‌فرسوده', , 61(1), pp. -.
کریمی, علی‌نقی, شیخ‌الاسلامی, محسن, میرشکرایی, سیداحمد, پارساپژوه, داود, عنایتی, علی‌اکبر. بررسی هیدروکربور‌های پلیإآروماتیکPAH) ) در فرآیندهای بازیافت چوب‌های تیمارشده با کرئوزوت. بخش دوم: جداسازی هیدروکربور‌های پلی‌آروماتیک حلال شویی شده از چوب‌های تیمارشده ‌فرسوده. , 1388; 61(1): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب