آتشی, هادی, مرادی شهربابک, محمد, مهربانی یگانه, حسن, میرایی آشتیانی, سید رضا, رحیمی میانجی, قدرت اله. (1392). رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس. , 44(3), 247-254. doi: 10.22059/ijas.2013.36152
هادی آتشی; محمد مرادی شهربابک; حسن مهربانی یگانه; سید رضا میرایی آشتیانی; قدرت اله رحیمی میانجی. "رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس". , 44, 3, 1392, 247-254. doi: 10.22059/ijas.2013.36152
آتشی, هادی, مرادی شهربابک, محمد, مهربانی یگانه, حسن, میرایی آشتیانی, سید رضا, رحیمی میانجی, قدرت اله. (1392). 'رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس', , 44(3), pp. 247-254. doi: 10.22059/ijas.2013.36152
آتشی, هادی, مرادی شهربابک, محمد, مهربانی یگانه, حسن, میرایی آشتیانی, سید رضا, رحیمی میانجی, قدرت اله. رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس. , 1392; 44(3): 247-254. doi: 10.22059/ijas.2013.36152


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب