جعفریان, حجت, جمالی, هادی, پریچه, نفیسه, کول مقدم, حوریه. (1393). آثار سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccaromyces cerevisiae) به‌منزلۀ جیرۀ غذایی در عملکرد رشد و قابلیت بهره‌وری از غذا در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)ی بر عملکرد رشد و قابلیّت بهره وری از غذا درآلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). , 67(3), 347-359. doi: 10.22059/jfisheries.2014.52410
حجت جعفریان; هادی جمالی; نفیسه پریچه; حوریه کول مقدم. "آثار سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccaromyces cerevisiae) به‌منزلۀ جیرۀ غذایی در عملکرد رشد و قابلیت بهره‌وری از غذا در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)ی بر عملکرد رشد و قابلیّت بهره وری از غذا درآلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". , 67, 3, 1393, 347-359. doi: 10.22059/jfisheries.2014.52410
جعفریان, حجت, جمالی, هادی, پریچه, نفیسه, کول مقدم, حوریه. (1393). 'آثار سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccaromyces cerevisiae) به‌منزلۀ جیرۀ غذایی در عملکرد رشد و قابلیت بهره‌وری از غذا در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)ی بر عملکرد رشد و قابلیّت بهره وری از غذا درآلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)', , 67(3), pp. 347-359. doi: 10.22059/jfisheries.2014.52410
جعفریان, حجت, جمالی, هادی, پریچه, نفیسه, کول مقدم, حوریه. آثار سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccaromyces cerevisiae) به‌منزلۀ جیرۀ غذایی در عملکرد رشد و قابلیت بهره‌وری از غذا در آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)ی بر عملکرد رشد و قابلیّت بهره وری از غذا درآلوین ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). , 1393; 67(3): 347-359. doi: 10.22059/jfisheries.2014.52410


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب