مصلح آرانی, اصغر, عظیم زاده, حمید, اختصاصی, محمد رضا, ایمان طلب, ندا, دولتی, علی. (1393). بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی. , 67(3), 475-485. doi: 10.22059/jrwm.2014.52839
اصغر مصلح آرانی; حمید عظیم زاده; محمد رضا اختصاصی; ندا ایمان طلب; علی دولتی. "بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی". , 67, 3, 1393, 475-485. doi: 10.22059/jrwm.2014.52839
مصلح آرانی, اصغر, عظیم زاده, حمید, اختصاصی, محمد رضا, ایمان طلب, ندا, دولتی, علی. (1393). 'بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی', , 67(3), pp. 475-485. doi: 10.22059/jrwm.2014.52839
مصلح آرانی, اصغر, عظیم زاده, حمید, اختصاصی, محمد رضا, ایمان طلب, ندا, دولتی, علی. بررسی واکنش‌های مورفولوژیک و شکل‌گیری نبکا در دو گونة کلیر Capparis decidua)) و لگجیC. spinosa)) در مناطق خشک و بیابانی. , 1393; 67(3): 475-485. doi: 10.22059/jrwm.2014.52839


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب