رشیدی منفرد, سجاد, نقوی, محمدرضا, یزدی صمدی, بهمن, علیزاده, هوشنگ, یانگ, کی, لوندگرن, اینلی, برودلیوس, پیتر. (1394). بیان موقت عامل‌های رونویسی دو خانوادة WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua (آنامد و وحشی ایرانی) به‌منظور افزایش تولید پیش‌مادة آرتمیزینین. , 46(3), 339-349. doi: 10.22059/ijfcs.2015.55839
سجاد رشیدی منفرد; محمدرضا نقوی; بهمن یزدی صمدی; هوشنگ علیزاده; کی یانگ; اینلی لوندگرن; پیتر برودلیوس. "بیان موقت عامل‌های رونویسی دو خانوادة WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua (آنامد و وحشی ایرانی) به‌منظور افزایش تولید پیش‌مادة آرتمیزینین". , 46, 3, 1394, 339-349. doi: 10.22059/ijfcs.2015.55839
رشیدی منفرد, سجاد, نقوی, محمدرضا, یزدی صمدی, بهمن, علیزاده, هوشنگ, یانگ, کی, لوندگرن, اینلی, برودلیوس, پیتر. (1394). 'بیان موقت عامل‌های رونویسی دو خانوادة WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua (آنامد و وحشی ایرانی) به‌منظور افزایش تولید پیش‌مادة آرتمیزینین', , 46(3), pp. 339-349. doi: 10.22059/ijfcs.2015.55839
رشیدی منفرد, سجاد, نقوی, محمدرضا, یزدی صمدی, بهمن, علیزاده, هوشنگ, یانگ, کی, لوندگرن, اینلی, برودلیوس, پیتر. بیان موقت عامل‌های رونویسی دو خانوادة WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua (آنامد و وحشی ایرانی) به‌منظور افزایش تولید پیش‌مادة آرتمیزینین. , 1394; 46(3): 339-349. doi: 10.22059/ijfcs.2015.55839


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب