شناور ماسوله, علیرضا, سلطانی, مهدی, احمدی, محمدرضا, پورکاظمی, محمد, طاهری میرقائد, علی. (1395). تأثیر تغذیهای لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis JF831150) بر وضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و مواجهه سازی با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). , 71(3), 303-310. doi: 10.22059/jvr.2016.58728
علیرضا شناور ماسوله; مهدی سلطانی; محمدرضا احمدی; محمد پورکاظمی; علی طاهری میرقائد. "تأثیر تغذیهای لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis JF831150) بر وضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و مواجهه سازی با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)". , 71, 3, 1395, 303-310. doi: 10.22059/jvr.2016.58728
شناور ماسوله, علیرضا, سلطانی, مهدی, احمدی, محمدرضا, پورکاظمی, محمد, طاهری میرقائد, علی. (1395). 'تأثیر تغذیهای لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis JF831150) بر وضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و مواجهه سازی با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)', , 71(3), pp. 303-310. doi: 10.22059/jvr.2016.58728
شناور ماسوله, علیرضا, سلطانی, مهدی, احمدی, محمدرضا, پورکاظمی, محمد, طاهری میرقائد, علی. تأثیر تغذیهای لاکتوکوکوس لاکتیس (Lactococcus lactis JF831150) بر وضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و مواجهه سازی با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). , 1395; 71(3): 303-310. doi: 10.22059/jvr.2016.58728


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب