زارع مهرجردی, محمد, باقری, عبدالرضا, بهرامی, احمد رضا, نباتی, جعفر, معصومی, علی. (1395). تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.). , 47(3), 451-462. doi: 10.22059/ijfcs.2016.60126
محمد زارع مهرجردی; عبدالرضا باقری; احمد رضا بهرامی; جعفر نباتی; علی معصومی. "تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)". , 47, 3, 1395, 451-462. doi: 10.22059/ijfcs.2016.60126
زارع مهرجردی, محمد, باقری, عبدالرضا, بهرامی, احمد رضا, نباتی, جعفر, معصومی, علی. (1395). 'تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)', , 47(3), pp. 451-462. doi: 10.22059/ijfcs.2016.60126
زارع مهرجردی, محمد, باقری, عبدالرضا, بهرامی, احمد رضا, نباتی, جعفر, معصومی, علی. تأثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطۀ آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.). , 1395; 47(3): 451-462. doi: 10.22059/ijfcs.2016.60126


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب