زین الدینی ریسه, اعظم, مهدیخانی مقدم, عصمت, روحانی, حمید, مرادی, محمد, صابری ریسه, روح اله. (1395). تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita). , 5(2), 223-234. doi: 10.22059/jbioc.2016.61200
اعظم زین الدینی ریسه; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی; محمد مرادی; روح اله صابری ریسه. "تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)". , 5, 2, 1395, 223-234. doi: 10.22059/jbioc.2016.61200
زین الدینی ریسه, اعظم, مهدیخانی مقدم, عصمت, روحانی, حمید, مرادی, محمد, صابری ریسه, روح اله. (1395). 'تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)', , 5(2), pp. 223-234. doi: 10.22059/jbioc.2016.61200
زین الدینی ریسه, اعظم, مهدیخانی مقدم, عصمت, روحانی, حمید, مرادی, محمد, صابری ریسه, روح اله. تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita). , 1395; 5(2): 223-234. doi: 10.22059/jbioc.2016.61200


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب