قبادی, محمود, میرواقفی, علیرضا, فرحمند, حمید. (1395). ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila. , 69(4), 407-416. doi: 10.22059/jfisheries.2017.63827
محمود قبادی; علیرضا میرواقفی; حمید فرحمند. "ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila". , 69, 4, 1395, 407-416. doi: 10.22059/jfisheries.2017.63827
قبادی, محمود, میرواقفی, علیرضا, فرحمند, حمید. (1395). 'ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila', , 69(4), pp. 407-416. doi: 10.22059/jfisheries.2017.63827
قبادی, محمود, میرواقفی, علیرضا, فرحمند, حمید. ارزیابی بررسی اثرات مکمل نوکلئوتیدی جیره و پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی بر شاخص های رشد، بیوشیمیایی و ایمنی سرم خون و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رویایی با باکتری Aeromonas hydrophila. , 1395; 69(4): 407-416. doi: 10.22059/jfisheries.2017.63827


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب